Календар активности

Распоред дешавања за упис у 1. разред Математичке гимназије

од 12.04. у 8 часова до 15. 04. 2021. у 24 ч Електронско пријављивање за полагање пријемног испита путем портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs)за ауторизоване кориснике, родитеље, односно законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили осмоцифрену шифру, и за неаторизоване кориснике, родитеље, односно законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
15. и 16. 04. од 9 до 16 часова Пријављивање кандидата за пријемни испит у просторијама Гимназије за полагање пријемног испита који нису у могућности да се пријаве путем Интернета подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита
20. и 21.04. од 9 до 16 и 22.04. од 9 до 12 часова Продужење пријава кандидата за пријемни испит у просторијама Гимназије за полагање пријемног испита подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита
8.05.2021. од 10 до 12 часова Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
до 10.05.2021. до 10 часова Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљно обавештење у МГ)
10-14.05.2021. од 10 до 14 часова Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита
19.05.2021. до 8 часова Коначни резултати пријемног испита
23.06.2021. од 9 до 11 ч Завршни испит-тест из српског/матерњег језика (у основној школи)
24.06.2021. од 9 до 11 ч Завршни испит-тест из математике (у основној школи)
25.06.2021. од 9 до 11 ч Завршни испит-комбиновани тест (у основној школи)
27.06.2021. до 10 ч Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
27.06.2021. од 10 до 16 ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
27.06.после 16ч и 28.06. после 15ч Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у школи)
од 28.06. у 15ч до 29.06. у 16ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) за другостепену комисију
29.06.2021. од 8 до 16 ч Пријем приговора на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) за другостепену комисију
29.06.2021. после 18 ч Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)
2.07.2021. до 8 ч Објављивање коначних резултата завршног исшита
од 26.06. у 8ч до 3.07.2021. у 24ч Попуњавање листе жеља електронским путем
3. и 4.07.2021. од 8 до 15ч Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама и унос у базу података (непосредно у основној школи)
од 7.07.2021. од 8ч Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)
од 7.07.2021. од 8 до 15 ч Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)
9.07.2021. до 8 часова Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту
11.07.2021. до 8 часова Објављивање званичних резултата расподеле по школама у основним и средњим школама
11.07.2021. Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
12. и 13.07.2021. од 8 до 15 часова Подношење пријава за упис ученика у први разред непосредно у школи