Календар активности

Распоред дешавања за упис у 1. разред Математичке гимназије

до 20 часова Веб пријављивање ученика за полагање пријемног испита у МГ
Пријављивање ученика за полагање пријемног испита који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
Окупљање ученика испред МГ
Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
Прелиминарни резултати пријемног испита
Пријем жалби на прелиминарне резултате пријемног испита предају се у секретаријату школе
Истицање коначних резултата пријемног испита
Полагање завршног испита из српског/матерњег језика у основној школи
Полагање завршног испита из математике у основној школи
Полагање завршног испита из комбинованог теста у основној школи
Прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основној школи
Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у основној школи
Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
Објављивање коначних резултата завршног исшита
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама и унос у базу података
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
Упис ученика у средње школе - први уписни круг