Календар активности

Распоред дешавања за упис у 1. разред Математичке гимназије

од 7.05. до 20.05. до 19 часова Веб пријављивање ученика за полагање пријемног испита у МГ
20.05. у 19 часова Завршава се веб пријављивање и након тога више није могуће пријавити ученике за полагање пријемног испита у МГ
10.05. и 11.05. од 9 до 14 часова Пријављивање ученика у просторијама Гимназије за полагање пријемног испита који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
1.06. од 10 до 12 часова Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
05. 06. до 8 часова Прелиминарни резултати пријемног испита
06. 06. од 8 до 16 часова Пријем жалби на прелиминарне резултате пријемног испита предају се у секретаријату школе
07. 06. до 12 часова Истицање коначних резултата пријемног испита
17. 06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из српског/матерњег језика у основној школи
18. 06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из математике у основној школи
19. 06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из комбинованог теста у основној школи
21. 06. до 8 часова Прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основној школи
22. 06. од 8 до 16 Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у основној школи
24. 06. од 8 до 16 Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
27. 06. до 8 часова Објављивање коначних резултата завршног исшита
28. и 29. 06. од 8 до 15 Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама и унос у базу података
04. 07. до 12 часова Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
07. 07. од 8 часова Објављивање листе примљених ученика у Математичку гимназију
08. и 09. 07. од 8 до 15 Упис ученика у МГ - први уписни круг