Календар активности

Распоред дешавања за упис у 1. разред Математичке гимназије

од 12.04. до 19.05. до 19 часова Веб пријављивање ученика за полагање пријемног испита у МГ
19.05. у 19 часова Завршава се веб пријављивање и након тога више није могуће пријавити ученике за полагање пријемног испита у МГ
11.05. и 14.05. од 9-14 часова Пријављивање ученика у просторијама Гимназије за полагање пријемног испита који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
02.06. од 12 до 14 часова Пријемни испит за упис у први разред МГ
непосредно након завршетка пријемног испита Истицање решења задатака пријемног испита
06.06. до 8 часова Прелиминарни резултати пријемног испита
07.06. од 8 до 16 часова Пријем жалби на прелиминарне резултате пријемног испита предају се у секретаријату школе
08.06. до 12 часова Истицање коначних резултата пријемног испита
18.06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из српског/матерњег језика у основној школи
19.06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из математике у основној школи
20.06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из комбинованог теста у основној школи
22.06. до 8 часова Прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основној школи
23.06. од 12.30 до 16 Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у основној школи
25.06. од 8 до 16 Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
28.06. од 8 часова Објављивање коначних резултата завршног исшита
29. и 30.06. од 8 до 15 Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама и унос у базу података
05.07. од 12 часова Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
08.07. од 8 часова Објављивање листе примљених ученика у Математичку гимназију
09. и 10.07. од 8 до 15 Упис ученика у МГ - први уписни круг