Статистика Пол кандидата

Пол кандидата*

* Подаци су обрађени за ученике који су полагали пријемни испит у Математичкој гимназији

Пол Број пријављених ученика / Проценат пријављених ученика
2015 2016 2017 2018 2019 2020
мушки 207 / 68.31% 174 / 67.70% 177 / 62.32% 149 / 62.87% 144 / 73.10% 131 / 62.68%
женски 96 / 31.69% 83 / 32.30% 107 / 37.68% 88 / 37.13% 53 / 26.90% 78 / 37.32%