Верификација докумената

Верификација докумената се обавља ради исправног уноса података у базу. Поступак верификације се базира на поновном уносу свих података о ученицима који су положили пријемни испит, од стране комисије за унос. Поновни унос се обавља по завршеном пријему фотокопија докумената од ученика који су положили пријемни испит на дан који се одреди за верификацију. Уколико се подаци које је унела комисија разликују од података које је попунио ученик, врши се усаглашавање поновним прегледом поднетих докумената. Тек овако верификовани подаци су доступни преко портала.