Статистика Математика

Преглед по броју освојених бодова на пријемном испиту

Параметар 2015 2016
Број ученика који су се пријавили за
пријемни испит
303 257
Број ученика који нису изашли на
пријемни испит
21 16
Просечан освојени број бодова на
пријемном испиту
111.80 142.39
Година одржавања Број ученика према броју освојених поена (проценат)
мање од 0 0-23.99 24-47.99 48-71.99 72-95.99 96-119.99 120-143.99 144-167.99 168-191.99 192-215.99 216-239.99 240
2015 7(2.48%) 14(4.96%) 27(9.57%) 32(11.35%) 45(15.96%) 34(12.06%) 33(11.70%) 25(8.87%) 27(9.57%) 21(7.45%) 15(5.32%) 2(0.71%)
2016 2(0.83%) 7(2.90%) 12(4.98%) 16(6.64%) 28(11.62%) 27(11.20%) 27(11.20%) 27(11.20%) 24(9.96%) 29(12.03%) 21(8.72%) 21(8.72%)