Статистика Математика

Преглед по броју освојених бодова на пријемном испиту*

* Подаци су обрађени за ученике који су полагали пријемни испит у Математичкој гимназији

Параметар 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Број ученика који су се пријавили за
пријемни испит
303 257 284 259 212 209
Број ученика који нису изашли на
пријемни испит
21 16 14 22 15 8
Просечан освојени број бодова на
пријемном испиту
111.80 142.39 144.72 146.75 179.29 135.22
Година одржавања Број ученика према броју освојених поена (проценат)
мање од 0 0-23.99 24-47.99 48-71.99 72-95.99 96-119.99 120-143.99 144-167.99 168-191.99 192-215.99 216-239.99 240
2015 7(2.48%) 14(4.96%) 27(9.57%) 32(11.35%) 45(15.96%) 34(12.06%) 33(11.70%) 25(8.87%) 27(9.57%) 21(7.45%) 15(5.32%) 2(0.71%)
2016 2(0.83%) 7(2.90%) 12(4.98%) 16(6.64%) 28(11.62%) 27(11.20%) 27(11.20%) 27(11.20%) 24(9.96%) 29(12.03%) 21(8.72%) 21(8.72%)
2017 0(0%) 6(2.22%) 23(8.52%) 28(10.37%) 31(11.48%) 18(6.67%) 15(5.56%) 21(7.78%) 36(13.33%) 23(8.52%) 33(12.22%) 36(13.33%)
2018 0(0%) 5(2.11%) 12(5.06%) 15(6.33%) 19(8.02%) 26(10.97%) 38(16.03%) 19(8.02%) 25(10.55%) 31(13.08%) 40(16.88%) 7(2.95%)
2019 0(0%) 0(0%) 4(2.03%) 8(4.06%) 6(3.04%) 10(5.08%) 29(14.72%) 17(8.63%) 19(9.64%) 27(13.71%) 31(15.74%) 46(23.35%)
2020 0(0%) 16(7.66%) 12(5.74%) 21(10.04%) 15(7.18%) 18(8.61%) 27(12.92%) 27(12.92%) 16(7.66%) 19(9.09%) 18(8.61%) 20(9.57%)