Статистика Математика

Преглед по броју освојених бодова на пријемном испиту*

* Подаци су обрађени за ученике који су полагали пријемни испит у Математичкој гимназији

Параметар 2015 2016 2017 2018
Број ученика који су се пријавили за
пријемни испит
303 257 284 259
Број ученика који нису изашли на
пријемни испит
21 16 14 22
Просечан освојени број бодова на
пријемном испиту
111.80 142.39 144.72 146.75
Година одржавања Број ученика према броју освојених поена (проценат)
мање од 0 0-23.99 24-47.99 48-71.99 72-95.99 96-119.99 120-143.99 144-167.99 168-191.99 192-215.99 216-239.99 240
2015 7(2.48%) 14(4.96%) 27(9.57%) 32(11.35%) 45(15.96%) 34(12.06%) 33(11.70%) 25(8.87%) 27(9.57%) 21(7.45%) 15(5.32%) 2(0.71%)
2016 2(0.83%) 7(2.90%) 12(4.98%) 16(6.64%) 28(11.62%) 27(11.20%) 27(11.20%) 27(11.20%) 24(9.96%) 29(12.03%) 21(8.72%) 21(8.72%)
2017 0(0%) 6(2.22%) 23(8.52%) 28(10.37%) 31(11.48%) 18(6.67%) 15(5.56%) 21(7.78%) 36(13.33%) 23(8.52%) 33(12.22%) 36(13.33%)
2018 0(0%) 5(2.11%) 12(5.06%) 15(6.33%) 19(8.02%) 26(10.97%) 38(16.03%) 19(8.02%) 25(10.55%) 31(13.08%) 40(16.88%) 7(2.95%)