Услови уписа

Општи услови

За упис у Математичку гимназију ученик полаже ПРИЈЕМНИ ИСПИТ који се састоји из израде теста из математике. Тест се полаже по програму основне школе.

На тесту из математике ученик може да оствари максимално 240 бодова (12 задатака x 20 поена). Ученик за упис у први разред Математичке гимназије положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Поред поена освојених на пријемном испиту из математике, ВРЕДНУЈЕ се и:

Редослед ученика се утврђује према укупном броју бодова који ученик има на основу пријемног испита, општег успеха у шестом, седмом или осмом разреду основне школе и успеха постигнутом на такмичењима.

Првих 100 ученика на ранг листи се прима у пет одељења која се финансирају из буџета.

 

 

Услови за ученике који су завршили основну школу у Републици Српској

Ученици који су завршили последњи разред основне школе у Републици Српској и желе да упишу први разред Математичке гимназије, такође полажу пријемни испит за упис у Математичку гимназију.

Поред поена освојених на пријемном испиту за упис у Математичку гимназију, ВРЕДНУЈЕ се и:

 

Услови за ученике који су завршили основну школу у иностранству

Ученици који су завршили основно образовање и васпитање или последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који су у Републици Србији завршили страну школу или последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи уписују се преко броја одређеног за упис ученика.

Да би имали право да упишу Математичку гимназију морају да положе пријемни испит за упис у први разред Математичке гимназије.

Приликом предаје докумената, ученици треба да донесу потврду о предаји докумената на нострификацију у Министарство просвете, науке и технолошког развоја.